50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

van de voorzitter, Juli 2017

Vakanties
De zomer is volop aangebroken en velen zijn met vakantie. Ook voor de coördinatoren geldt dat. Wij proberen echter alle groepen te laten draaien, zonder zomerstop dus. Dat kan betekenen dat een coördinator van bezoekende leden soms om wat ondersteuning zal vragen om eens bijvoorbeeld een aantal uren een bardienst te doen of aan de deur mensen welkom te heten en nieuwe mensen wat informatie te geven. Als bestuur hopen wij dat leden de bereidheid hebben om waar nodig een handje uit te steken. Zonder gezamenlijke inzet is er geen VSSM.

Coördinatoren pagina
In het besloten deel van deze website dat voor de coördinatoren en medewerkers bestemd is, gaat wat veranderen. In plaats van de “Zeepkist” komt daar een mogelijkheid om ideeën voor workshops en programma-activiteiten te plaatsen die je wel eens georganiseerd heb. Hierdoor kun je andere coördinatoren op ideeën brengen en misschien advies geven om iemand met een specifieke deskundigheid te vinden. Helaas hebben wij als vereniging geen budget om tijdens de reguliere bijeenkomsten activiteiten voor je groep te financieren. Een oplossing is misschien de fooienpot die de groep naar eigen inzicht kan besteden. Ook is er geen bezwaar om een potje op de bar te zetten voor een specifieke activiteit. Als er heel bijzondere activiteiten zijn buiten het reguliere om, is een vraag om enige ondersteuning vanuit het bestuur altijd een mogelijkheid maar de financiële reikwijdte van de vereniging is uiterst beperkt omdat er gekozen is voor een lage contributie. Er zijn geen vaste richtlijnen voor een aanvraag voor financiële ondersteuning, eenvoudig omdat zoals gezegd er weinig tot geen budget is. De afgelopen jaren is gekeken in hoeverre een dergelijke activiteit naast de reguliere activiteiten ligt en een bijzonder karakter heeft dat ook naar buiten toe voor de VSSM enige publiciteitswaarde geeft.

Voorlichting:
Zoals op de Algemene Ledenvergadering is besproken zijn wij als bestuur bezig om op de website meer voorlichtende teksten te plaatsen. Uiteindelijk zullen deze teksten gebundeld worden in een “Voorlichtings-Kerfstok”. Als bestuur weten wij ook niet alles, dus als je zelf een deskundigheid hebt die zou kunnen passen in de voorlichting op de website, dan zijn wij hier blij mee. Als je teksten van derden hebt die geschikt zouden kunnen zijn, ook dan zijn wij daar blij mee. Dan is het wel van belang dat er toestemming is om deze tekst, desgewenst met bronvermelding, te mogen plaatsen op de website en in de Voorlichtings-kerfstok. Uiteraard is het bestuur verantwoordelijk voor wat op de website verschijnt, dus zullen wij de tekst wel serieus bekijken. Als er reden zouden zijn om aanpassingen in de tekst te doen of als wij niet tot plaatsing over willen gaan dan zal uiteraard contact met je worden opgenomen om hier een oplossing voor te zoeken.

Iedereen een goede vakantie / zomer toegewenst,

Namens het bestuur,
Ruud
voorzitter

Oproep

Met spoed is de vereniging op zoek naar een nieuwe locatie in de omgeving van Zwolle.

Weet iemand een locatie of heeft u een bedrijf waar wij maandelijks een ontmoeting en spelmiddag voor onze leden en introducés kunnen organiseren dan horen we het graag. Email naar Elisabeth: penningmeester@vssm.eu

van de voorzitter dec 2016

Beste lezers,
Het jaar is weer bijna ten einde. Voor de vereniging is dit een jaar met veel gebeurtenissen geweest. Er moesten locaties sluiten en er kwamen weer nieuwe bij, wat elke keer weer om een grote inzet van coördinatoren en bestuursleden vroeg. We mogen zonder meer spreken van een actief jaar. Dit alles was alleen mogelijk door de inzet van een relatief kleine groep coördinatoren en medewerkers die toch maar weer elke maand zorgen dat vele anderen van een leuke en vaak spannende bijeenkomst kunnen genieten. Een groot compliment is zeker op zijn plaats! De website heeft een mooi en nieuw jasje gekregen maar is nog lang niet af. In 2017 willen wij daar verder vorm aan geven, een stevige klus voor de webmasters die dit met grote inzet doen. Achter de schermen zijn meer mensen bezig, onder andere de leden-administrateur.
Dit jaar is de VSSM weer op diverse beurzen actief geweest dankzij enkele enthousiaste mensen. Ook is vanuit de VSSM weer meer aan voorlichting gedaan op verschillende niveaus. Voor beide heel belangrijke activiteiten zoeken wij mensen die de kwaliteiten hebben om daaraan een bijdrage te leveren. Je kunt je aanmelden via het secretariaat info@vssm.eu
De nieuwe loot aan de VSSM-stam, de puppygroep oftewel “Bark and Play” heeft het gepresteerd om tijdens het weekend van de “Mister Leather verkiezing” in Amsterdam een zeer succesvolle “Mister Puppy Netherlands” verkiezing te organiseren op het podium waar in de avond het leerfeest zou losbarsten. Het was een stevige klus maar het resultaat was geweldig!
Binnen elke vereniging gebeuren helaas ook trieste dingen. Een dieptepunt was het onverwacht overlijden van een van de bezoekers van Bark and Play. Dit heeft in de groep een diepe indruk nagelaten en het zal nog veel tijd vragen om dit een beetje een plekje te geven. Pup Nobley was een jong en veelbelovend mens die zijn leven aan het opbouwen was. Zeker voor zijn partner is dit een niet te vatten gemis. Waar mogelijk zullen wij als vereniging steun geven.
Ja, in een vereniging gebeurt van alles, maar het belangrijkste is dat wij beseffen dat we met elkaar dingen moeten aanpakken en elkaar moeten steunen bij trieste, maar ook bij mooie en leuke ontwikkelingen. Als bestuur hopen wij dat de positieve ontwikkelingen binnen de vereniging ook in het komende jaar een verdere voortzetting vinden. Wij gaan langzaam op naar het 50-jarig bestaan in 2020 en hopen tegen die tijd een nog veel bruisender vereniging te zijn.
Goede dagen allemaal,
Ruud
voorzitter

Mr Puppy NL, groot succes

 

20161029 barkandplay group

Mr Puppy NL, groot succes

Op zaterdag 29 oktober werd de eerste verkiezing “Mr Puppy Nederland” gehouden, georganiseerd door de mannen van Bark & Play, de jongste loot aan de VSSM stam.

 

Lees meer: Mr Puppy NL, groot succes

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten