50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Donaties

Er zijn mensen die hun lidmaatschap opzeggen omdat ze gezien de leeftijd of privé veranderingen geen gebruik meer maken van de bijeenkomsten.

Als je echter zonder de voordelen die het lidmaatschap biedt de VSSM toch wilt steunen kan dat uiteraard door eenmalig of jaarlijks een bedrag over te maken aan de penningmeester (NL51INGB0003930027) onder vermelding van “Donatie”.

De gelden van donaties worden niet in de algemene pot gestopt maar gebruikt voor bijzondere doeleinden zoals bijvoorbeeld het feest van het 50-jarig bestaan in 2020, voor voorlichtingsmaterialen, thematische activiteiten en dergelijke.

Verantwoording van de donaties en de besteding daarvan gebeurt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering.

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten