50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Spelregels

Spelregels tijdens bijeenkomsten.

  • Verantwoordelijkheid

Uit het Huishoudelijk reglement:

  • Artikel 5.2

Het bijwonen van een bijeenkomst van de vereniging gebeurt volledig voor eigen risico.

  • Artikel 6.2

De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor persoonlijke, lichamelijke of geestelijke schade in welke vorm of hoedanigheid ook en evenmin voor eigendommen en bezittingen, van wie ook en van welke aard ook. Ook voor gedragingen van personen is de vereniging niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk.

Algemene spelregels:

Vrijwilligheid:
De sub vertrouwt er op dat zijn of haar grenzen gerespecteerd worden. De Dominant vertrouwt er op dat die grenzen op tijd aangegeven worden. Veel mensen maken hierom een afspraak over een of twee codewoorden. Als dat woord gezegd wordt, wordt het spel tijdelijk of helemaal gestopt.

Vertrouwen:
100% vertrouwen in de ander, maar ook vertrouwen hebben in jezelf.             

Veiligheid:
Weten wat je doet. Weten wat de ander aan kan. Veiligheid gaat voor alles!

(gezond) Verstand:    wat ook betekent dat je dat wat je gebruikt zelf elke keer op veiligheid moet testen en dat je de ander en jezelf geen enkel risico laat lopen.    

Weet dat je ook als dominant je grenzen kan stellen en ook al geeft de sub aan dat je verder kan gaan, jij verantwoordelijk blijft voor je handelen. Stop dus op tijd!

Bij signalering van onveilige handelingen graag een van de coördinatoren informeren.

Het gebruik van drugs is i.v.m. een veilig spel uiteraard niet toegestaan.     

De coördinator kan naar eigen inzicht een spel stilleggen.

Bestuur VSSM

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten