50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Projectplanner

Mijn Idee!!!
En dat wil ik graag delen.

Loop je al een tijdje rond met een idee voor het organiseren van een activiteit of evenement voor de VSSM, een themabijeenkomst, een evenement op een bijzondere locatie of ....

Het kan hierbij om een eenmalige activiteit gaan maar dat hoeft niet. Actief meewerken in de organisatie en tijdens de uitvoering, alleen als je dat zelf wilt. Wij zijn al blij dat je jou idee aan ons doorgeeft.

Ook zou het heel mooi zijn als elke groep die wij hebben één keer per jaar iets bijzonders organiseert waar andere leden en belangstellenden door geprikkeld worden om de groep een keer te bezoeken.

Onderstaand formulier is hierbij een hulpmiddel. Op basis van de ingevoerde gegevens kan het bestuur zich een mening vormen over het doel en de haalbaarheid van een activiteit.

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Vereiste informatie.
Datum *
Aanhef *
Dhr.
Mevr.
Naam * Achternaam, voornaam of initialen.
Straatnaam en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
E-mail adres *
Projectnaam * Wat wordt de (werk)naam van het project of de activiteit.
Project omschrijving * Beschrijf in maximaal 2000 karakters wat het project of de aciviteit inhoud.
Tekens over:
Doelgroep Geef aan voor welke doelgroep dit project wordt opgezet.
Locatie * Waar vind de activiteit plaats. Dit hoeft niet persé een VSSM locatie te zijn.
Indien anders Geef aan waar het evenement plaats vind indien dit niet op een VSSM locatie is.
Herhalende activiteit * Selecteer of dit evenement vaker plaats moet vinden en met welke frequentie.
(Eerste) Uitvoerdatum * De datum waarop het evenement plaats dient te vinden.
Tijdsduur * Begin en eindtijd van de activiteit.
Eigen inzet * In hoeverre ben je bereid en kun je zelf meewerken aan de voorbereiding en uitvoering van de activiteit. Bijv: Volledig inzetbaar, ook bij herhaling, gedeeltelijk inzetbaar of enkel als aandrager van het idee.
Tekens over:
Hulpmiddelen * Welke hulpmiddelen zijn er nodig om de activiteit te laten slagen. Bijv, podium, spelmateriaal.
Tekens over:
Hulpkrachten * Geef aan welke hulp je nodig hebt, waarvoor en hoe lang.<br/>Bijv: dungeonmaster, op de dag zelf, Pietje van AG-Ergenshuizen-twee uur-in de voorbereiding
Tekens over:
Kostenraming * Een zo volledig mogelijk overzicht van de te verwachten kosten aan hulpmiddelen en hulpkrachten, huur van locatie of instructeur in uren en Euro's.<br/>Dit mag ook als bijlage meegestuurd worden. Gebruik daarvoor de upload button.
Bijlagen
Projectplanner

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten